فیلم استرچ پشت چسب‌دار محافظ سطح کالا کیواسترچ قابلیت چسبندگی بالایی دارد و اثر و لکه‌ای روی کالا باقی نمی‌گذارد. امکان سفارش این محصولا در عرض‌های 5 تا 200 سانتی‌متر و ضخامت 35 الی 150میکرون به صورت شفاف یا رنگی وجود دارد.