گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1400

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1400

گردهمایی پایان سال

جشن خداحافظی 1400

جشن خداحافظی 1400

جشن خداحافظی

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه هرات 1399

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه هرات 1399

گردهمایی پایان سال

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1399

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1399

گردهمایی پایان سال

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1395

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1395

گردهمایی پایان سال

نمایشگاه یزد 1394

نمایشگاه یزد 1394

نمایشگاه یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394

نمایشگاه تهران

گردهمایی مشتریان برتر هتل نیلو تهران 1394

گردهمایی مشتریان برتر هتل نیلو تهران 1394

گردهمایی مشتریان برتر

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1394

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1394

گردهمایی پایان سال

سمپوزیوم فولاد کیش 1394

سمپوزیوم فولاد کیش 1394

سمپوزیوم فولاد کیش

نمایشگاه صنعت تهران 1394

نمایشگاه صنعت تهران 1394

نمایشگاه صنعت تهران

جلسات آموزشی سازمان 1394

جلسات آموزشی سازمان 1394

جلسات آموزشی

سمینار اهمیت بسته بندی در بازار رقابتی 1393

سمینار اهمیت بسته بندی در بازار رقابتی 1393

سمینار اهمیت بسته بندی

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1393

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1393

نمایشگاه تهران

نمایشگاه چاپ و بسته بندی ترکیه 1393

نمایشگاه چاپ و بسته بندی ترکیه 1393

نمایشگاه ترکیه

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1393

گردهمایی پایان سال کارکنان مجموعه 1393

گردهمایی پایان سال

سمپوزیوم فولاد اردکان 1393

سمپوزیوم فولاد اردکان 1393

سمپوزیوم فولاد

سمپوزیوم فولاد هرمزگان 1392

سمپوزیوم فولاد هرمزگان 1392

سمپوزیوم فولاد

نمایشگاه اربیل 1391

نمایشگاه اربیل 1391

نمایشگاه اربیل

سمینار معرفی برند کامپک هتل پارسیان اوین تهران 1391

سمینار معرفی برند کامپک هتل پارسیان اوین تهران 1391

سمینار معرفی برند کامپک
021-52734
درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

لطفاً جهت دریافت وقت مشاوره اطلاعات زیر را تکمیل نمایید. واحد مهندسی فروش در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.