ما در صنایع بسته‌بندی به‌بند به گونه‌ای عمل می‌کنیم که آینده‌ای پایدار و بهتر داشته باشیم و در جهت ایجاد تغییر در زندگی افراد و سیاره‌مان با رعایت اصول صحیح در کسب‌وکار گام برمی‌داریم. اصل توجه به پایداری در به‌بند همواره ثابت و پایدار باقی خواهد ماند.

پایداری در به‌بند چگونه کار می کند

سیاست‌های پایدار در به‌بند بر تأثیر آتی هر فرآیند یا رویه در کسب‌وکار بر انسان‌ها، اکوسیستم‌ و اقتصاد جوامع تاکید می‌کند. چراکه بدون تغییرات عمده در نحوه اداره سیاره، صدمات جبران‌ناپذیری در بلندمدت متحمل خواهیم شد. از آنجایی که نگرانی‌ها در مورد تغییرات آب و هوایی، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی گسترده‌تر شده است، جهان به سمت بکارگیری شیوه‌ها و سیاست‌های پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در رویه‌های کسب‌وکار سبز روی آورده است. به‌بند همواره سعی داشته است که به سهم خود در این زمینه عمل کند.

سه رکن پایداری

ارکان پایداری شامل ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است.

پایداری اقتصادی

برای درک بهتر پایداری در اقتصاد باید کمی به عقب‌تر برویم و به فعالیت‌های مجموعه‌مان از بعد اقتصادی، سودآوری و بکارگیری منابع از دید کلی‌نگر و در بلندمدت بنگریم. بدین مفهوم که اثرات بلندمدت مصرف و بکارگیری منابع اولیه‌مان را در نظر داشته باشیم و در جهت کمینه‌سازی اثرات سو آن در بلندمدت گام برداریم. پایداری اقتصادی بر استفاده‌ی بهینه از منابع در جهت تولید و فعالیت اقتصادی تاکید می‌کند. همچنین به مدیریت حرفه‌ای و تخصصی تاکید دارد. شفافیت در رویه‌های اداره‌ی کسب‌وکار نیز از اصول پایداری اقتصادی به شمار می‌آید.
صنایع بسته‌بندی به‌بند در زمینه‌ی پایداری اقتصادی اقدام به بکارگیری سیستم‌هایی با کمترین هدررفت منابع طبیعی از طریق روش‌های نوآورانه با رویکرد کمینه‌سازی منابع و یا کارآمدتر کردن زنجیره‌ی تامین کرده است. بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای تولید و عرضه‌ی محصولات به بازار را کاهش داده است. همچنین رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های پایداری اقتصادی را به عنوان یک اولویت مهم توسعه اقتصادی در سرمایه‌گذاری خود مدنظر دارد. سرمایه‌گذاری زمان و منابع در کسب‌وکارهای پایدار برای ایجاد دنیایی بدون ضایعات برای تغییر تمرکز سرمایه و حرکت در راستای اقتصاد پایدارتر در آینده ضروری است.
ایجاد زیرساخت برای پایداری اقتصادی فرآیندی بلندمدت و پیچیده است که صنایع بسته‌بندی به‌بند بدان آگاه بوده است و در سند بلندمدت چشم‌انداز خود حرکت در جهت آن را به عنوان یک اولویت درنظر دارد و از طریق اقدام در مقیاس بزرگ و بازنگری در سیستم های مالی سازمان که جزئی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، در جهت پایداری اقتصادی گام برمیدارد. مصداق‌هایی از اقدامات به‌بند در زمینه پایداری اقتصادی:

 • سرمایه‌گذاری روی نرم‌افزار‌های ERP با دید بلند‌مدت که بهینه کردن زنجیره تامین سازمان و بهبود فرآیندها و رویه‌ها را در راستای جلوگیری از هدررفت منابع به دنبال دارد.
 • در نظر داشتن سیاست‌ها و رویه‌های پایدار از بعد اقتصادی در سند استراتژیک سازمان
 • شفافیت سیستم‌های مالی

پایداری زیست‌محیطی

مفهوم پایداری زیست‌محیطی تأکید بر مبتنی بودن سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان در جهت حمایت از سیاره زمین و حفظ حیات موجودات و انسان‌ها دارد. پایداری محیط زیست به حفظ منابعی مانند هوای پاک، آب و حیات وحش برای نسل‌های آینده توجه می‌کند. موضوعی واضح این است که پایداری زیست محیطی امری حیاتی است، زیرا بقای انسان‌ها به آن بستگی دارد.
در این راستا صنایع بسته‌بندی به‌بند اقدام به روی آوردن به سمت استفاده از انرژی‌های پاک کرده است. همچنین در جهت حفظ منابع در تمامی فرآیندهای سازمان و حرکت به سمت استفاده بهینه از آن‌ها گام برداشته است. به طور مثال از طریق عدم استفاده از کاغذ و بهینه کردن فرآیندهای تولیدی و ستادی در جهت مصرف حداقلی. فرآیندهای تولیدی به‌بند نیز در همین راستا به استفاده از مواد بازیافتی در تولید محصولات و قابلیت بازیافت محصولات تولیدی توجه دارند.
به‌بند اصول پایداری زیست‌محیطی را به عنوان قوانین و مقررات در آیین‌نامه‌های سازمانی خود پیاده‌سازی کرده است تا مسئولیت‌پذیری کارکنان را در اجرایی‌سازی این اصول که برای حفظ حیات بشریت الزامی هستند، با خود همراه کند.

 • فروش محصولات تولید شده با استفاده از مواد بازیافتی
 • حرکت به سوی کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر و به صفر رساندن مصرف آن در سند بلندمدت استراتژی سازمان
 • حرکت به سمت paper less کردن تمامی فرآیندهای سازمان
 • توجه به بهینه‌سازی مصرف منابع در تمام زنجیره تامین سازمان
 • زیست تخریب‌پذیر و قابل بازیافت تولید کردن محصولات در راستای عدم آسیب به محیط زیست
 • تولید محصولات با استفاده از فناوری‌های تولید پاک و به کارگیری بهترین شیوه‌ها (Best Practice)
 • به‌بند در راستای کاهش و به صفر رساندن زباله‌های تولیدی در مدیریت مواد اولیه بر رویکرد چرخشی تاکید ویژه‌ای دارد. بدین صورت که از انتخاب مواد اولیه تا رساندن محصول به دست مشتریان به شیوه‌ای عمل می‌شود که بازگشت مواد به چرخه به میزان حداکثر ممکن باشد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
 • تغییر به منابع انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی میزان استفاده از آن‌ها از گام‌های دیگری است که به‌بند در راستای این مهم برداشته است.

پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی بعد سوم پایداری است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، زیرا بحث‌های توسعه‌ی پایدار اغلب بر جنبه‌های زیست‌محیطی یا اقتصادی پایداری متمرکز است. ولی باید توجه داشت که هر سه بعد پایداری باید برای دستیابی به پایدارترین نتیجه ممکن می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. برای دستیابی به پایداری اجتماعی فرآیندهای سازمان، سیستم‌ها، ساختار سازمان و روابط درون و برون سازمانی می‌بایست در جهت ایجاد جوامع سالم و با کیفیت رفاه زندگی بالا باشند. سهم کسب‌وکارها در ایجاد چنین محیطی غیرقابل انکار است و می‌بایست به آن توجه ویژه‌ای داشت. در ارتباط با پایداری اجتماعی در سازمان باید توجه داشت که به تاثیر تمامی فعالیت‌ها بر افراد و جامعه توجه داشت. ابعاد پایداری اجتماعی شامل تنوع، همبستگی اجتماعی و توجه به کیفیت زندگی افراد و کارکنان سازمان است.
صنایع بسته‌بندی به‌بند به مسائلی مانند حقوق بشر، طراحی شغلی منصفانه برای کارکنان، توجه به شرایط زندگی، سلامت، ایمنی و تندرستی کارکنان در محیط کار، تنوع، برابری، تعادل بین کار و زندگی کارکنان، توانمندسازی و توسعه‌، مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های بشردوستانه و داوطلبانه به عنوان یک اصل در کسب‌وکار خود همواره توجه داشته است. از مصداق‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ایجاد اشتغال در منطقه محروم (هرات)
 • فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی و توسعه مهارت برای کارکنان
 • توجه به همه‌ی ابعاد سلامت روان و جسمانی کارکنان جهت ایجاد محیطی شاداب در سازمان برای افراد
 • عدالت در توجه به کارکنان و درک هر یک از آن‌ها
 • شایسته‌سالاری و رعایت مساوات در برخورد با عملکرد کارکنان بجای توجه به برخی اصول نادرست اجتماعی موجود
 • برگزاری برنامه‌های گردهمایی کارکنان در جهت همبستگی اجتماعی
 • توجه به ایمنی محیط کار و رعایت اصول مرتبط با آن
 • ارائه‌ی آموزش‌های مرتبط با پایداری در کسب‌وکار و اجتماع به کارکنان
 • توجه به اخلاق حرفه‌ای در کسب‌و‌کار
 • کمک به غنی‌سازی شغلی کارکنان

صنایع بسته‌بندی به‌بند همچنین در ارائه‌ی راهکارهای بسته‌بندی به مشتریان محترم خود توجه به تمامی ابعاد اصول پایداری را مدنظر دارد، راهکاری بسته‌بندی پایدار به منبع‌یابی، توسعه و استفاده از راه‌حل‌های بسته‌بندی اطلاق می‌گردد که کمترین اثر تخریبی زیست‌محیطی را داشته باشند. به بیان ساده، بسته‌بندی پایدار سازگار با زمین است و از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری می‌کند.