فیلم استرچ دستی جهت بسته بندی و محکم سازی پالت‌ها و انواع محصولات با کمک نیروی دست و اپراتور استفاده می‌شود. فیلم استرچ دستی کیواسترچ به جهت کاربرد متناسب‌تر به شیوه‌ای تولید شده است که برای پیچیدن محصولات با نیروی دست اپراتور سازگار باشد. قابلیت کشسانی بالا، آسانی باز شدن فیلم استرچ جهت پیچیدن به دور محصولات و مقاومت در برابر پارگی از ویژگی‌های فیلم استرچ دستی است.
جهت بسته بندی با استفاده از استرچ دستی نیاز به اهرم یا دستگاه‌های دستی دارید. خدمات فروش دستگاه های بسته بندی در اطمینان گستر به صورت تخصصی برای شما فراهم شده است تا از متناسب‌ترین راهکار بسته بندی بهره‌مند شوید.