تسمه کش ثابت

دانلود فایل CTS 050.pdf

دانلود فایل CTS 060.pdf

تسمه کش پرتابل (تسمه فلزی)

تسمه کش پرتابل (تسمه پلاستیکی)

چسب زن کارتن

استرچ رپر

لیاس بند

ابزار بسته بندی