فیلم استرچ

فیلم استرچ

گروه صنعتی به بند یزد ارائه کننده فیلم استرچ پلی اتیلن صنعتی ( پالت گرید )

در ضخامت 30 ، 23 ، 18 میکرون

در دو گرید ( low Tension ) و (High Tension )