لوازم خانگی

لوازم خانگی

 

دستگاه بسته بندی
 

موارد حائز اهمیت برای انتخاب دستگاه

 قدرت کشش دستگاه

مقاومت بدنه دستگاه

تیراژ بسته بندی

 عرض متداول تسمه مورد استفاده

12 تا 16 میلیمتر

نوع تسمه قابل کاربرد

 تسمه pp (پلی پروپیلن) تسمه pet (پلی اتیلن ترفتالایت)

دستگاه های قابل کاربرد

دستگاه های نیمه اتوماتیک

اتوماتیک

تمام اتوماتیک

پرتابل